Про платіжну систему

Національний банк України здійснив реєстрацію внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «Розрахункова фондова система» (РФС) шляхом унесення відомостей до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури у відповідності до Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 2014 року N 43.
  З інформацією про реєстрацію Платіжної системи РФС та її учасників (банків-Членів РФС) можна ознайомитись на офіційному сайті Національного банку України в розділі «Платежі та розрахунки» на сторінці «Реєстр платіжних систем, учасників та операторів послуг платіжної інфраструктури» Внутрішньодержавні платіжні системи та міжнародні платіжні системи, платіжними організаціями яких є резиденти» (https://bank.gov.ua/ua/payments/payment-systems/39717f5140ef32ca0c7d01cf3f55c75b).

Платіжна система РФС створена для забезпечення ефективної взаємодії між біржовою, депозитарною та платіжною системами України.

До складу Платіжної системи РФС входять:

 • Платіжна організація РФС — Приватне Акціонерне Товариство «Фінансова компанія «Сучасні Кредитні Технології» (далі — ПрАТ "ФК "Сучасні Кредитні Технології") на підставі Дозволу Національного банку України від 07.02.2012 № 68-116/205-1355 на здійснення розрахунків за угодами щодо цінних паперів;
 • Члени РФС — комерційні банки;
 • Учасники РФС — торговці цінними паперами, що одночасно є учасниками біржових торгів. Крім торговців цінними паперами (не банків), учасниками РФС можуть стати банки-члени РФС.
Взаємодія РФС з біржами відпрацьована на базі реалізованих регламентів взаємодії з ПрАТ «ФБ «Перспектива»

В якості центру сертифікації ключів РФС визначене Товариство з обмеженою відповідальністю «СВІЧ ГРУП»


Переказ коштів в РФС проводиться виключно у безготівковій формі та у національній валюті України. Програмно-технічних комплексів самообслуговування платіжна система не має.Для банків

Взаємодія Платіжної організації РФС з банками-членами РФС забезпечується:

 • підписанням договору про членство в РФС, для обслуговування операцій з торгівлі цінними паперами — Учасників РФС, що обслуговуються банком;
 • відкриттям поточного рахунку: ПрАТ "ФК "Сучасні Кредитні Технології" — в банку.

Переваги для банку:

 1. Розширення клієнтської бази банку за рахунок відкриття рахунків ПрАТ "ФК "Сучасні Кредитні Технології" та торговців цінними паперами;
 2. Підвищення показників ліквідності банку (власні та клієнтські кошти, що перераховуються для здійснення розрахунків в Платіжній організації РФС, фактично залишаються на кореспондентському рахунку банку, немає відтоку ресурсів);
 3. Обслуговування власних операцій банку на біржовому ринку;
 4. Участь в легітимній моделі переказу коштів на виконання зобов'язань за договорами, укладеними на фондових біржах;
 5. Зниження ризиків переказу коштів за біржовими договорами.

Для забезпечення участі банку-члена в біржових торгах необхідно стати Учасником РФС.

Для торговців цінними паперами

Взаємодія платіжної організації РФС з торговцями цінними паперами забезпечується:

 • підписанням договорів про участь в РФС;
 • укладанням договору рахунку та ліцензійного договору.

Переваги для торговців цінними паперами:

 1. Використання послуг самостійно обраного банку-члена РФС (замість безальтернативного відкриття рахунків в єдиному розрахунковому банку);
 2. Оперативне отримання первинних документів щодо переказу коштів за наслідками біржових торгів;
 3. Зручний переказ залишків коштів за наслідками біржових торгів на будь-який обраний банківський рахунок;
 4. Участь в легітимній моделі переказу коштів на виконання зобов'язань за договорами, укладеними на фондових біржах;
 5. Зниження ризиків переказу коштів за біржовими договорами.

Після отримання статусу учасника РФС та відкриття рахунку в ПрАТ "ФК "Сучасні Кредитні Технології" торговець цінними паперами зможе:

 1. Приймати участь у торгах на біржі, що уклала з ПрАТ "ФК "Сучасні Кредитні Технології" договір про порядок та умови розрахунків за договорами, що укладені на біржі;
 2. Отримувати від ПрАТ "ФК "Сучасні Кредитні Технології" послугу з проведення грошових розрахунків за договорами укладеними на біржі. Такі розрахунки проводяться згідно інформації у вигляді електронного документу, що надається біржею до ПрАТ "ФК "Сучасні Кредитні Технології";
 3. Отримати платіжний термінал BIT ePayment, за допомогою якого учасник РФС може ініціювати переказ коштів з рахунку, відкритого в ПрАТ "ФК "Сучасні Кредитні Технології"; одержання інформаціїї щодо стану цього рахунку, стану грошового ліміту; роздруковування примірників первинних документів; виконання інших операцій згідно з функціональними можливостями BIT ePayment.